Telegdi Kata Középiskola

Ha Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola akkor, Kisvárda, Nyíregyháza és Debrecen!

Küldetésünk: „Az iskolánkban tanuló fiatalokat piacképes szakmákhoz szeretnénk juttatni és személyiségüket úgy formálni, hogy mind a hazai, mind a külföldi munkaerőpiacon jó eséllyel indulhassanak.”

Iskolánk 2002-ben indította első évfolyamát, melynek fő tevékenysége az iskolarendszerű alap- és középfokú szakemberképzés. Intézményünk elsődleges célja a magas szintű szaktudással rendelkező szakemberek képzése és kibocsátása. Olyan átfogó elméleti és gyakorlati szakismeretek átadására törekszünk, amelyek birtokában az elsajátított mesterségek kellő magabiztossággal, technikai jártassággal és hozzáértéssel gyakorolható. Az iskola székhelye Gyulaházán – Szabolcs–Szatmár–Bereg megyében található-, mely térségre jellemző az alacsony iskolázottság, a magas fokú munkanélküliség. Képzéseinket Kisvárdán, Nyíregyházán és Debrecenben szervezzük. Tanulóink sokféle nappali rendszerű képzés keretében szerezhetnek államilag elismert OKJ-s szakképesítést. A képzési paletta régi színfoltját jelentik az egyéb szolgáltatás szakképzések (kozmetikus, fodrász), és az ipari képzések (szobafestő-mázoló és tapétázó), melyek sok érdeklődő diákot vonzanak.

Nézd meg bemutatkozó kifilmünket:

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Székhely: 4545 Gyulaháza, Petőfi út 62.

A képzés helyszínei:

Telephelyek Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyében: 4600 Kisvárda, Szent László út 38. 4600 Kisvárda, Mártírok út 1. I. emelet 4600 Kisvárda, Várday István u. 1 4600 Kisvárda, Krudy Park 12. 4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond u. 24. 4400 Nyíregyháza, Körte u. 15-17.

Telephelyek Hajdú – Bihar Megyében: 4100 Debrecen Posta kert u. 2. I. emelet 4100 Debrcen Bán út 32. 4100 Debrecen Széchenyi u. 42. I. emelet

Céljaink megvalósításában kulcsfontosságú a megfelelő személyi és tárgyi feltételek megléte, amelyek folyamatos biztosítására és fejlesztésére nagy figyelmet fordítunk. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolába felvételt nyert hallgatók a falaink közt eltöltött évek alatt ideális környezetben, családias légkörben dolgozhassanak. Iskolánk képzési és szakmai céljainak következetes megvalósítása segíti az iskolából kikerülő hallgatóinkat a további elhelyezkedésben, valamint abban, hogy felkészülten jelentkezzenek felsőoktatási intézményekbe. Több éves tapasztalat szerint az intézményből kikerülő hallgatók sikeresen felvételiznek főiskolákra és egyetemekre; illetve nagy eséllyel megtalálják a helyüket számos rangos versenyen, ahol sikeresen szerepelnek. Sikereinket valamennyi képzésünkben elsősorban annak köszönhetjük, hogy a szakmai elmélet és gyakorlat sikeres ötvözetét valósítjuk meg a helyi programokban, továbbá annak, hogy a maga szakterületén ismert és elismert oktató gárdával rendelkezünk.

Képzési sajátosságunk: Középiskolánk tevékenységeit az egyéb szolgáltatás (fodrász, kozmetika), informatika, vendéglátás – idegenforgalom és az ipar területén végzi. Tanulóink nappali és esti képzések közül választhatnak. A nappali képzés sajátossága, hogy a 16. életévét be kell tölteni a jelentkezőnek, a felső korhatár 22. életév. Az esti képzés sajátossága; az alsó korhatár 16. életév betöltése, felső korhatár pedig nincs. A jelentkezés feltétele továbbá, hogy az adott képzésnél a központi programban előírt egészségügyi és szakmai feltételeknek megfeleljenek. A 10 általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek is többféle szakiskolai képzést tudunk ajánlani. Az érettségizetteknek úgy állítottuk össze ajánlatainkat, hogy azok, akár a felsőoktatási intézményekbe továbbtanulni vágyóknak – többlet pontot érnek -, akár a munkahelyet keresőknek megfeleljenek. Szakiskolai és szakközépiskolai képzéseinkkel mindenki számára egyenes utat nyitottunk meg az OKJ szakmák megszerzéséhez; így nagyobb esélyt teremtve a munkaerő-piacon. Felnőtt hallgatóink részére esti tagozaton nyílik lehetőség bizonyítvány megszerzésére, alkalmazkodva munkarendjükhöz. A gyakorlati képzéshez jól felszerelt tanműhelyek állnak rendelkezésre,de együttműködés alapján a telephelyeken és környékükön működő vállalkozások is közreműködnek tanulóink gyakorlati felkészítésében

Ízelítő képzéseinkből:

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

Az osztálytermeket és szaktantermeket több funkcióra használjuk: -osztály és csoportszintű tanulás (az idegen nyelv és az informatikaoktatás oktatás bontott csoportokban történik) -szülői értekezlet, fogadóóra, vendégek fogadása -szakköri foglalkozások -versenyek lebonyolítása -klubdélutánok -tanári értekezletek -szabadidős tevékenységek, foglalkozások

A következő szempontokat figyelembe véve alakítjuk és a jövőben is célunk ezek szerint alakítani intézményünk arculatát: -A tanulólétszám megőrzése, -Terveink között szerepel kollégiumi elhelyezés biztosítása, -Emelt óraszámú idegennyelv-oktatás azokon a képzéseken, ahol nyelvvizsgát kell tenni a szakképesítés megszerzéséhez, -Emelt szintű informatika oktatás, gyakorlási lehetőség biztosítása, -Magas szintű oktatás, -Szaktárgyi versenyek szervezése, -Sportolási lehetőségek kialakítása, -Kulturáltság a magatartásban és a kommunikációban, udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak, tulajdonának tiszteletben tartása, -Az önismeretre, a saját személyiség kibontakoztatására vonatkozó igény kialakítása (kitartás, szorgalom, kreativitás, becsületesség), -Törekvés a belső harmónia megteremtésére, -Nyitottság a jól végzett munka örömére, az esztétikum befogadására, -A pedagógus továbbképzés igényeinek való megfelelés, -A szakmai publikációs tevékenység fejlesztése.